Release Notes V2.0.0

Tweede publiekelijke release van Clickker

  • Swagger V3
  • Prestatie verbeteringen
  • Optimalisatie

Nuget package

Clickker.Client nuget.org

Een client voor het uitvragen en afhandelen van aanvragen richting Clickker.
Package Manager(Visual Studio 2013+)
PM> Install-Package Clickker.Client
Clickker - De Exact Cloud Api

De Exact API

Clickker werkt op basis van .Net Framework 4.7 - Web.Api en heeft de volgende voordelen:
  • Rest Api Compliant
  • Beschikbaar op HTTPS
  • Vrij configureerbare Port en DNS binding (middels IIS)
  • Uitvragen van gegevens middels JSON en XML beschikbaar
  • Volledig beschreven Api Documentatie
  • Nuget package voor nog snellere implementatie